Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Polskie Forum Psychologiczne
Polskie Forum Psychologiczne

Polskie Forum Psychologiczne

jest czasopismem naukowym utworzonym w roku 1996 pod nazwą Forum Psychologiczne przez Instytut Psychologii ówczesnej WSP w Bydgoszczy, przekształconej w Uniwersytet Kazimierza Wielkiego i wydawanym pod obecna nazwą od roku 2001.

Redaktor Naczelny: Hanna Liberska

Zastępca Redaktora Naczelnego: Janusz Trempała
Sekretarz Redakcji: Dorota Suwalska-Barancewicz, Magdalena Grabowska

Od roku 2013 PFP ukazuje się cztery razy w roku w podstawowej wersji elektronicznej (w systemie open access) oraz dwa razy w roku (w lipcu i grudniu) w wersji papierowej.

 

PFP jest w trakcie procesu oceniania przez bazę SCOPUS.

PFP jest indeksowane w bazie CEJSH, Erih Plus oraz IC Journals Master List (ICV 5.90).

Od 2014 roku każdemu artykułowi przypisany jest identyfikator DOI.


NAJNOWSZY NUMER: 1/XX/2015

                                                                       

                                                                                                  

 

 

Wydawane przez:
Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
85-092 Bydgoszcz, ul. Ogińskiego 18

ISSN 1642-1043
Liczba punktów MNiSzW: 7

 

Przykładowe artykuły

Maria Kaźmierczak
Ja relacyjne-współzależne: pomiar i psychologiczne korelaty

Dla autorów