Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Polskie Forum Psychologiczne

Zapraszamy do udziału w XXXV Zjeździe Naukowym Polskiego Towarzystwa Psychologicznego nt. "Psychologia w zmieniającym się świecie", który odbędzie się w Bydgoszczy, w dniach 18-21.IX. 2014 r.

XXXV Zjazd PTP

Polskie Forum Psychologiczne

Polskie Forum Psychologiczne

jest czasopismem naukowym utworzonym w roku 1996 pod nazwą Forum Psychologiczne przez Instytut Psychologii ówczesnej WSP w Bydgoszczy, przekształconej w Uniwersytet Kazimierza Wielkiego i wydawanym pod obecna nazwą od roku 2001.

Redaktor Naczelny: Hanna Liberska

Zastępca Redaktora Naczelnego: Janusz Trempała
Sekretarz Redakcji: Magdalena Grabowska

Od roku 2013 PFP ukazuje się cztery razy w roku w podstawowej wersji elektronicznej (w systemie open access) oraz dwa razy w roku (w lipcu i grudniu) w wersji papierowej.

 

PFP podpisało porozumienie dot. indeksowania z bazą CEJSH.

PFP jest w trakcie procesu oceniania przez bazę SCOPUS.

Od 2014 roku każdemu artykułowi zostanie przypisane DOI.

 

Wydawane przez:
Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
85-092 Bydgoszcz, ul. Ogińskiego 18

ISSN 1642-1043
Liczba punktów MNiSzW: 7

 

Polskie Forum Psychologiczne, jako patron medialny, zaprasza na konferencję międzynarodową Developmental and Social Conditions of Conflicts and Aggression XXXVI CICA Conference. Więcej informacji na stronie Instytutu Psychologii UKW.

Przykładowe artykuły

Maria Kaźmierczak
Ja relacyjne-współzależne: pomiar i psychologiczne korelaty

Dla autorów