Polskie Forum Psychologiczne

jest czasopismem naukowym utworzonym w roku 1996 pod nazwą Forum Psychologiczne przez Instytut Psychologii ówczesnej WSP w Bydgoszczy, przekształconej w Uniwersytet Kazimierza Wielkiego i wydawanym pod obecna nazwą od roku 2001.

Od roku 2013 PFP ukazuje się cztery razy w roku w podstawowej wersji elektronicznej (w systemie open access) oraz dwa razy w roku (w lipcu i grudniu) w wersji papierowej.

 • PFP jest indeksowane w bazie ERIH PLUS.
 • PFP jest indeksowane w bazie CEJSH
 • PFP jest indeksowane w bazie Index Copernicus Journal Master List (ocena w 2015: ICV 6,513)
 • PFP jest w trakcie procesu oceny przez bazę SCOPUS.
 • Od 2014 roku każdemu artykułowi przypisany jest identyfikator DOI.
 • e-ISSN: 2449-6871

Redakcja

Redaktor Naczelny: Hanna Liberska

Zastępca Redaktora Naczelnego: Janusz Trempała

Sekretarz Redakcji: Dorota Suwalska-Barancewicz, Magdalena Grabowska

Number 2/2015

 • Nina Ogińska-Bulik: Strategie radzenia sobie a osobowy wzrost a u nastolatków, którzy doświadczyli negatywnych wydarzeń życiowych

 • Katharina Eckstein, Peter Noack, Philipp Jugert: Pathways to Active Citizenship in Adolescence and Young Adulthood

 • Magdalena Połom: Syndrom gotowości anorektycznej a struktura motywacji osiągnięć u młodych kobiet

 • Michalina Sołtys, Izabela Grzankowska: Emocjonalność rodziców a natężenie zachowań agresywnych u dzieci

 • Michał Gacek, Władysława Pilecka: Bezradność edukacyjna dzieci i młodzieży z lekkim stopniem niepełnosprawności intelektualnej

 • Arleta Chojniak: Determinacja funkcjonalna i subiektywno-racjonalna w psychoanalizie Freuda

 • Agata Złotogórska, Agata Szäefer: Rola stylów poznawczych w odbiorze bodźców smakowych

 • Iwona Głowacka, Wojciech Zegarski, Wojciech Hagner, Krystyna Nowacka, Tomasz Nowikiewicz: Ocena jakości życia kobiet leczonych metodą BCT z procedurą węzła wartowniczego z powodu raka piersi

 • Arkadiusz Jarzecki: Recenzja: Goleman, D. (2014). Focus : sztuka koncentracji jako ukryte dążenie do doskonałości. Poznań: Media Rodzina (ss. 343) 

 • Ewelina Kamasz: Sprawozdanie z II Międzynarodowej Konferencji: Morpho-biomechanical and psycho-physical aspects of youth lifestyle in V4 countries, Bydgoszcz, 10 października 2014

Number 3/2015