Polskie Forum Psychologiczne

jest czasopismem naukowym utworzonym w roku 1996 pod nazwą Forum Psychologiczne przez Instytut Psychologii ówczesnej WSP w Bydgoszczy, przekształconej w Uniwersytet Kazimierza Wielkiego i wydawanym pod obecna nazwą od roku 2001.

Od roku 2013 PFP ukazuje się cztery razy w roku w podstawowej wersji elektronicznej (w systemie open access) oraz dwa razy w roku (w lipcu i grudniu) w wersji papierowej.

 • PFP jest indeksowane w bazie ERIH PLUS.
 • PFP jest indeksowane w bazie CEJSH
 • PFP jest indeksowane w bazie Index Copernicus Journal Master List (ocena w 2015: ICV 6,513)
 • PFP jest w trakcie procesu oceny przez bazę SCOPUS.
 • Od 2014 roku każdemu artykułowi przypisany jest identyfikator DOI.
 • e-ISSN: 2449-6871

Redakcja

Redaktor Naczelny: Hanna Liberska

Zastępca Redaktora Naczelnego: Janusz Trempała

Sekretarz Redakcji: Dorota Suwalska-Barancewicz, Magdalena Grabowska

W   numerze   1/2016

 • Elżbieta Napora : Relacje z dziadkami a subiektywna ocena jakości życia ich wnuków w rodzinach o różnej strukturze
 • Emilia Wegner, Ludwika Wojciechowska: Uważność rodzicielska oraz jej aspekty teoretyczne i aplikacyjne
 • Larysa Zhuravlova: Family as a Cultural Factor of Personality’s Actualization and Empathy Development
 • Isabella Pavelková, Katerina Kubíková: Assessing school performance and motivation
 • Marcin Rzeszutek: PTSD w obliczu przewlekłej choroby somatycznej na przykładzie pacjentów zakażonych wirusem HIV oraz cierpiących z powodu chronicznego bólu: przegląd badań
 • Krzysztof Gąsior, Jan Chodkiewicz, Wojciech Cechowski: Kwestionariusz Oceny Prężności (KOP-26): Konstrukcja i właściwości psychometryczne narzędzia
 • Wacław Bąk: Pomiar stanu, cechy, ekspresji i kontroli złości. Polska adaptacja kwestionariusza STAXI-2
 • Justyna Siemionow, Paweł Jurek: Psychometryczne opracowanie Skali Przekonań Utrudniających Adaptację Społeczną Młodzieży
 • Hanna Liberska: Sprawozdanie z I Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji pod hasłem Contemporary Challenges of Organ Transplantation and Donation in V4, Slovenia and Turkey (10-12 grudnia 2015, Bydgoszcz)