Polskie Forum Psychologiczne

jest czasopismem naukowym utworzonym w roku 1996 pod nazwą Forum Psychologiczne przez Instytut Psychologii ówczesnej WSP w Bydgoszczy, przekształconej w Uniwersytet Kazimierza Wielkiego i wydawanym pod obecna nazwą od roku 2001.

Od roku 2013 PFP ukazuje się cztery razy w roku w podstawowej wersji elektronicznej (w systemie open access) oraz dwa razy w roku (w lipcu i grudniu) w wersji papierowej.

 • PFP jest indeksowane w bazie ERICH PLUS.
 • PFP jest indeksowane w bazie CEJSH
 • PFP jest indeksowane w bazie Index Copernicus Journal Master List (2014: ICV 5.90)
 • PFP jest w trakcie procesu oceny przez bazę SCOPUS.
 • Od 2014 roku każdemu artykułowi przypisany jest identyfikator DOI.
 • e-ISSN: 2449-6871

Redakcja

Redaktor Naczelny: Hanna Liberska

Zastępca Redaktora Naczelnego: Janusz Trempała

Sekretarz Redakcji: Dorota Suwalska-Barancewicz, Magdalena Grabowska

numerze 1/2015

 • Mariola Łaguna, Zasoby osobiste jako potencjał w realizacji celów
 • Beata Pastwa-Wojciechowska, Małgorzata Piechowicz, Mariola Bidzan, Satysfakcja z życia a empatia i poczucie umiejscowienia kontroli bezdomnych kobiet. Doniesienie wstępne
 • Małgorzata Lipowska, Mariusz Lipowski, Poziom narcyzmu jako moderator relacji pomiędzy obiektywnymi wymiarami ciała a stosunkiem do własnej cielesności młodych mężczyzn
 • Mariola Łaguna, Emilia Mielniczuk, Ewa Wuszt, Rola trzech wymiarów przywiązania do organizacji na różnych etapach procesu podejmowanie szkoleń
 • Damian Grabowski, Indywidualizm, kolektywizm a etyka pracy
 • Katarzyna Okulicz-Kozaryn, Skuteczność polskiej adaptacji Strengthening Families Program (SFP 10-14)
 • Marta Kosiol, Badanie relacji między rodzeństwem. Przegląd kwestionariuszy
 • Pushkareva Irina Yurevna, Martynova Anastasiya Aleksandrovna, Komentarz: Psychological and pedagogical aspects of foreign language teaching on the basis of Internet technologies
 • Pushkarev Yury Viktorovich, Latuha Olga Aleksandrovna, Pushkareva Elena Aleksandrovna, Komentarz: Modern science and education in the knowledge society: philosophical economic, psychological approaches
 • Lucyna Bakiera: Recenzja: Iwona Janicka, Hanna Liberska (red.) (2014). Psychologia rodziny. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN (ss. 682)
 • Simona Musilova: Sprawozdanie z Konferencji – Special Topic Meeting: Positive Youth Development in the Context of the Global Recession: A summary (23-25 października 2014, Praga)

 

 

numerze 2/2015

 • Nina Ogińska-Bulik: Strategie radzenia sobie a osobowy wzrost a u nastolatków, którzy doświadczyli negatywnych wydarzeń życiowych
 • Katharina Eckstein, Peter Noack, Philipp Jugert: Pathways to Active Citizenship in Adolescence and Young Adulthood
 • Magdalena Połom: Syndrom gotowości anorektycznej a struktura motywacji osiągnięć u młodych kobiet
 • Michalina Sołtys, Izabela Grzankowska: Emocjonalność rodziców a natężenie zachowań agresywnych u dzieci
 • Michał Gacek, Władysława Pilecka: Bezradność edukacyjna dzieci i młodzieży z lekkim stopniem niepełnosprawności intelektualnej
 • Arleta Chojniak: Determinacja funkcjonalna i subiektywno-racjonalna w psychoanalizie Freuda
 • Agata Złotogórska, Agata Szäefer: Rola stylów poznawczych w odbiorze bodźców smakowych
 • Iwona Głowacka, Wojciech Zegarski, Wojciech Hagner, Krystyna Nowacka, Tomasz Nowikiewicz: Ocena jakości życia kobiet leczonych metodą BCT z procedurą węzła wartowniczego z powodu raka piersi
 • Arkadiusz Jarzecki: Recenzja: Goleman, D. (2014). Focus : sztuka koncentracji jako ukryte dążenie do doskonałości. Poznań: Media Rodzina (ss. 343)
 • Ewelina Kamasz: Sprawozdanie z II Międzynarodowej Konferencji: Morpho-biomechanical and psycho-physical aspects of youth lifestyle in V4 countries, Bydgoszcz, 10 października 2014