tom XXII / numer 2Hanna Bartosz, RECENZJA: Karolina Byczewska-Konieczny (2017). Jak starzeje się umysł? O funkcjonowaniu poznawczym osób starszych i jego zróżnicowaniu indywidualnym. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego (ss. 117)

powrót do archiwum

Cytowanie

 

Abstrakt