tom XVII / numer 2

powrót do archiwum
Cezary Domański
Nieznane tradycje psychologii bydgoskiej
Paweł Błaszczyński
Aleksander Romanowicz Łuria: zarys naukowej biografii
Monika Pawłowska, Dorota Kalka
Deficyty uwagi u osób dorosłych z objawami zespołu hiperkinetycznego
Anita Markowska, Marta Tomaszewska, Alina Borkowska
Aktywność mózgu podczas wykonywania testu Stroopa u osób z depresją w przebiegu choroby afektywnej jedno- i dwubiegunowej – przegląd wyników badań neuroobrazowych
Krzysztof Jodzio, Daria Biechowska, Dariusz Gąsecki, Edyta Szurowska
Specyfika i dynamika czasowa objawów dysfunkcji wykonawczych po udarze mózgu w świetle badań longitudinalnych
Maria Jagodzińska
Wiarygodność pamięci dziecka jako świadka zdarzenia
Romana Kadzikowska-Wrzosek
Siła woli we współczesnej psychologii: ujęcie personologiczne i procesualne
Helena Sęk, Łukasz D. Kaczmarek, Michał Ziarko, Ewelina Pietrzykowska, Joanna Lewicka
Sprężystość psychiczna a dobrostan w chorobie przewlekłej – mediująca rola podmiotowego umocnienia i radzenia sobie
Beata Zarzycka
Przekonania post-krytyczne a emocje względem Boga. Eksploracyjne badania w próbie polskiej
Anna Kołodziejczyk
Media w życiu małego dziecka. Badania własne
Paweł Izdebski, Agata Górska, Anna Szymanik
Agresywność i kontrola emocjonalna użytkowników azjatyckich gier sieciowych MMORPG
Nina Ogińska-Bulik, Zygfryd Juczyński
Prężność jako wyznacznik pozytywnych i negatywnych konsekwencji doświadczonej sytuacji traumatycznej