tom XIX / numer 3

powrót do archiwum
Jerzy M. Brzeziński
Po co psychologia?
Kinga Kaleta
Marital satisfaction, differentiation of self and stress perceived by women
Hüse Lajos, Barnucz Nóra, Konyáriné Ménesi Tünde, Fónai Mihály
Results of Hungarian battered men research
Aleksandra Lewandowska-Walter, Katarzyna Kichler, Agnieszka Trawicka
Równowaga systemu rodzinnego i satysfakcja z życia a dobrobyt i style radzenia sobie ze stresem matek dzieci z niepełnosprawnością
Joanna Knapik, Hanna Przybyła-Basista
Ojcowskie zaangażowanie mężczyzn odbywających karę pozbawienia wolności i jego pomiar
Elżbieta Napora, Beata Pękala
Wsparcie i komunikacja matek czynnikiem prężności w funkcjonowaniu córek wśród rówieśniczek
Joanna Koralewska-Samko, Katarzyna Sadowska
Sytuacja materialna rodziny a jakość życia oraz odczuwane emocje u dzieci w wieku szkolnym
Hanna Brycz, Karol Karasiewicz, Joanna Klimaszewska
Współzależność metapoznawczego Ja i wybranych aspektów funkcjonowania poznawczego
rec. Natalia Mataczyńska
Recenzja: Elżbieta Talik (2012). Jak trwoga, to do Boga? Psychologiczna analiza religijnego radzenia sobie ze stresem u młodzieży w okresie dorastania. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne (ss. 180)
spraw. Dorota Suwalska-Barancewicz
Sprawozdanie z XXXV Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego Psychologia w zmieniającym się świecie (Bydgoszcz, 18-21 września 2014 roku)
XXXV Zjazd Naukowy PTP
Uchwała XXXV Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w sprawie regulacji wykonywania zawodu psychologa w Polsce (podjęta dnia 18 września 2014 roku)