tom XXI / numer 2

powrót do archiwum
Nina Ogińska-Bulik, Mariusz Cieślak
Temperament i kompetencje społeczne a osobowy wzrost u nastolatków, którzy doświadczyli krytycznych wydarzeń życiowych
Ewa Małgorzata Szepietowska, Barbara Gawda
Mechanizmy neuronalne fluencji semantycznej i literowej: badania z użyciem fMRI. Implikacje kliniczne
Konrad Janowski, Małgorzata Tatala, Tomasz Jedynak, Agata Księżpolska, Beata Głowacka
Wsparcie społeczne a ocena własnej choroby, nasilenie objawów depresyjnych i akceptacja życia z chorobą u kobiet po mastektomii
Michał Danek, Ewa Danek, Janusz Danek
Wpływ muzyki na odczuwanie bólu, lęku i depresji oraz jakość życia u ludzi z problemami bólowymi różnego pochodzenia
Małgorzata A. Basińska, Anna Andruszkiewicz
Cechy osobowości typu D a funkcjonowanie w chorobie pacjentów ze schorzeniami przewlekłymi
Dariusz Krok
Relacje duchowości i szczęścia w perspektywie mediacyjnej funkcji poczucia sensu życia
Kinga Kaleta, Justyna Mróz
Pomiar przebaczenia sytuacyjnego w świetle najważniejszych metod kwestionariuszowych
Łucja Bieleninik, Joanna Koss, Mariola Bidzan
Rozwój psychoruchowy jedynaków i bliźniąt przedwcześnie urodzonych
Monika Wiłkość, Magadalena Wiechowska, Ludmiła Zając-Lamparska, Anita Markowska, Maciej Michalak
The effect of 0.1-0.25 mg/dm3 of breath alcohol concentration on cognitive functions in alcohol nondependent young adults
Ewelina Kamasz
RECENZJA: Barbara Mróz (2015). 20 lat później – osobowość i hierarchia wartości wybitnych aktorów polskich. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar (ss. 315)
Anna Paszkowska-Rogacz, Hanna Liberska
Sprawozdanie z XIV Europejskiego Kongresu Psychologicznego (7-10 lipca 2015, Mediolan)