tom XXI / numer 3

powrót do archiwum
Małgorzata Kościelska
Wspomnienie o Profesor Irenie Obuchowskiej
Dorota Suwalska-Barancewicz, Alicja Malina
Prężność partnerów, strategie radzenia sobie w sytuacji trudnej a jakość ich związku
Katarzyna Walęcka-Matyja
The relationships with siblings in early adulthood – analysis of conditions
Kamila Czepczor, Katarzyna Kościcka, Anna Brytek-Matera
Społeczno-kulturowe postawy wobec własnego wyglądu i niezadowolenie z ciała u kobiet i mężczyzn w okresie późnej adolescencji: badania wstępne
Aleksandra Pilarska
Psychometric properties and validation of the Polish translation of the Integrative Self-Knowledge Scale
Anna Maria Zawadzka, Aleksandra Lewandowska-Walter
Wartości, style przywiązania i samoocena a materializm nastolatków
Radosław Rogoza, Marta Rogoza, Patrycja Wyszyńska
Polska adaptacja modelu narcystycznego podziwu i rywalizacji
Kinga Sobieralska-Michalak, Jolanta Kowalska, Malwina Tudorowska
Rodzaj zabiegu a lęk, depresja i przystosowanie do choroby u kobiet z rozpoznanym rakiem piersi
Patryk Łakuta, Hanna Przybyła-Basista
Rola stygmatyzacji oraz przekonań na temat wyglądu w rozwoju depresji u chorych na łuszczycę
Maria Kaźmierczak, Karol Karasiewicz, Beata Pastwa-Wojciechowska
Social perception of counterstereotypical images of parents
Elżbieta Kamińska
RECENZJA: Andrzej Margasiński (red.) (2015). Rodzina w ujęciu systemowym. Teoria i badania. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP (ss. 200)
Paweł Błaszczyński
Sprawozdanie z XV Łódzkich Warsztatów Psychogeriatrycznych (4-5 marca 2016, Łódź)