tom XXI / numer 4

powrót do archiwum
Katarzyna Lubiewska, Marinus H. van IJzendoorn
Introduction to Special Section on Attachment
Elżbieta Greszta, Jarosław Jastrzębski, Zbigniew Izdebski, Monika Kowalska-Dąbrowska, Aleksandra Januszkiewicz
Attachment style, love components and sociosexual orientation of men and women in different types of heterosexual relationships
Monika Kornaszewska-Polak
Subjective loneliness, well-being and marital satisfaction in couples with different attachment styles
Jowita Wycisk
The experience of child abuse of teenage mothers and their caregiving representations
Iwona Palicka, Małgorzata Klecka, Jacek Przybyło
Neurodevelopmental disorders of children as the challenging context of caregiving and attachment development: an example of children with FAS/FASD
Marta Komorowska-Pudło
The attachment style and stress coping strategies in adult men and women
Joanna Król, Karolina Boniecka, Teresa Rzepa
Perspektywa czasowa w okresie późnej dorosłości i jej znaczenie dla satysfakcji z życia uczestniczek Uniwersytetu Trzeciego Wieku – doniesienie wstępne
Katarzyna Walęcka-Matyja
Psychological dimensions of relationships with siblings as predictors of loneliness of young adults
Kinga Mickiewicz-Stopa
Recenzja: Femmie Juffer, Marian J. Bakermans-Kranenburg, Marinus H. van IJzendoorn (red.) (2008). Promoting Positive Parenting. An attachment based intervention. New York: Lawrence Erlbaum Associates/Taylor & Francis Group (ss. 256)
Małgorzata Wójtowicz-Dacka
Sprawozdanie: The brief report from The 1st National Attachment Conference (I Ogólnopolska Konferencja o Przywiązaniu, 29-30 October 2015, Bydgoszcz)