tom XXII / numer 1

powrót do archiwum
Włodzimierz Oniszczenko
Genetyka zachowania: co wnosi do wiedzy o człowieku?
Karolina Ludwikowska, Stanisława Steuden
Radzenie sobie ze stratą i sposób doświadczania śmierci rodzica przez osoby dorosłe pochodzące z rodzin alkoholowych i niealkoholowych
Maria Alekseevna Abramova, Galina Savitovna Goncharova, Vsevolod Grigorevich Kostyuk
Family’s Impact on the Formation of the Strategy of Attaining Higher Education by youth
Marzanna Farnicka, Juan Carlos Fernández, Jesús Martin Ramirez
Improvement of Mental Health and Cooperation Skills: Curriculum for Peacekeeping Personnel
Anna Antonina Nogaj, Roman Ossowski
Cechy osobowości uczniów szkół muzycznych a poziom otrzymywanego wsparcia społecznego
Mariola Kokowska
Doświadczenie muzyczne w regulacji nastroju
Błażej Smykowski, Paweł Kleka
Skala Spontaniczność-Reaktywność (S-RS): podstawowe założenia i badania
Agnieszka Klej, Paweł Jurek
Kwestionariusz Wirtualnej Integracji Społecznej (WIS) – konstrukcja i właściwości psychometryczne narzędzia mierzącego poczucie zintegrowania z innymi w przestrzeni internetu
Beata Mirucka, Urszula Bielecka, Monika Kisielewska
Znaczenie wieku realnego i wieku subiektywnego w doświadczaniu siebie cielesnego przez osoby w okresie senioralnym
Karolina Stenka
RECENZJA: Ewa Pisula (2015). Rodzice dzieci z autyzmem. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN (ss. 219)
Patryk Stecz
Sprawozdanie z 37 Konferencji Towarzystwa Badań nad Stresem i Lękiem (STAR) w Zagrzebiu – Chorwacja