tom XXII / numer 2

powrót do archiwum
Elisa Delvecchio, Adriana Lis, Hanna Liberska, Jian-Bin Li
The level of self-esteem among Polish adolescents in a cross-cultural context
Iwona Janicka, Wiesław Szymczak
Kwestionariusz Zaangażowania Interpersonalnego – polska adaptacja metody
Karolina Jarecka
Jakość związku a objawy menopauzalne u kobiet i andropauzalne u mężczyzn
Irena Pufal-Struzik
Aktywność zawodowa współczesnych kobiet – trudności w realizacji nowych ról i tradycyjnych obowiązków
Eugenia Mandal, Magdalena Sitko-Dominik
Płeć psychologiczna, sprawczość i wspólnotowość, aktywność sportowa oraz taktyki wywierania wpływu w bliskich związkach kobiet w środkowym okresie dorosłości
Paweł Błaszczyński
Self-Memory System Martina A. Conwaya: możliwości zastosowania modelu pamięci autobiograficznej do rozumienia zjawisk psychologii klinicznej
Tomasz Prusiński
Osobowościowe korelaty prywatnych koncepcji wolności. Użyteczność analizy kanonicznej w badaniach psychologicznych
Lidia Wiśniewska, Agata Celińska-Miszczuk
Perspektywa podmiotowa a problem nadwagi i otyłości – znaczenie współdziałania osoby i otoczenia w procesie odchudzania
Hanna Bartosz
RECENZJA: Karolina Byczewska-Konieczny (2017). Jak starzeje się umysł? O funkcjonowaniu poznawczym osób starszych i jego zróżnicowaniu indywidualnym. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego (ss. 117)
Hanna Liberska
Sprawozdanie z II International Congress of Clinical and Health Psychology on Children and Adolescents (II Międzynarodowy Kongres Psychologii Klinicznej i Zdrowia Dzieci i Młodzieży), 17-19 listopada 2016, Barcelona, Hiszpania